พตท.นพ. ปิยะ รังรักษ์ศิริ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง


การศึกษา
รร.สาธิตจุฬาฯ ชั้น ประถม และ มัธยม
ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เกียรติ นิยมอันดับ 2

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ จาก ร.พ. จุฬาฯ
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ ตกแต่ง จาก ร.พ. จุฬาฯ ( plastic surgery )

การศึกษาต่างประเทศ
ศึกษาและดูงานกับ Dr. David Matlock ลอสแองเจลิส ประเทศอเมริกา
ดูงาน Third World Congress of Cosmetic Surgery 2002 (China)
เป็น Staff: Congress Plastic Surgery, Bangkok Thailand in Transsexuals 2003
ดูงาน9th International Congress of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery 2004
เข้าร่วมประชุม American academy of anti-aging and aesthetics in Las Vegas 2006
เข้าร่วมประชุม DCAAAM 2009 ที่ประเทศ ดูไบ เรื่อง body contouring

สมาชิกภาพ
เป็นสมาชิกของ วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นสมาชิกของ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
เป็นสมาชิกของ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสวยแห่งประเทศไทย
เป็นสมาชิกของ Member of American Academy of Cosmetic Surgery

ประวัติการทํางาน
แพทย์ฝีกงาน รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา
แพทย์ประจําบ้านแผนก ศัลยกรรมทั่วไป รพ. จุฬาฯ
แพทย์ประจําบ้านแผนก ศัลยกรรมตกแต่ง รพ. จุฬาฯ


Nida Esth'
สยามสแควร์ ซ.9 และ ชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 7

สายด่วน Nida Esth' Hotline 08-1010-2200

Email: info@nidaskincosmetic.com

Line : @Nida_Esth

Instagram : @NidaEsth

www.NidaEsth.com

www.facebook.com/nidaesth